Viimeksi julkaistu 3.11.2021 13.45

Pöytäkirja VaVP 32/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Tiistai 28.9.2021 klo 10.30—11.55

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Anders Adlercreutz jäsen Timo Heinonen kok jäsen Vilhelm Junnila ps jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Anneli Kiljunen sd jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok jäsen Sari Multala kok  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sari Sarkomaa kok jäsen Sami Savio ps  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Mari Holopainen vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Lulu Ranne ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Ilkka Lahti  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä ja varajäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

KertomusK 17/2021 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2021. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-391985
HE 146/2021 vp VaV 28.09.2021 valtiovarainministeri Annika Saarikko, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 4

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • valtiovarainministeri Annika Saarikko valtiovarainministeriöliite
  • osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen valtiovarainministeriö
  • osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriö
  • osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare valtiovarainministeriö
  • erityisavustaja Ann-Mari Kemell valtiovarainministeriö

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 99/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 29/2021 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 29/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 1.10.2021 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Hellevi 
Ikävalko