Viimeksi julkaistu 23.9.2022 11.09

Pöytäkirja VaVP 43/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Perjantai 16.9.2022 klo 11.30—12.15

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Tarja Filatov sd jäsen Katja Hänninen vas jäsen Vilhelm Junnila ps jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok jäsen Sari Multala kok jäsen Riitta Mäkinen sd  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd varajäsen Eeva-Johanna Eloranta sd varajäsen Inka Hopsu vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Anne Kalmari kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Toimi Kankaanniemi ps varajäsen Merja Kyllönen vas varajäsen Jari Leppä kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Jani Mäkelä ps varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Veronica Rehn-Kivi varajäsen Janne Sankelo kok varajäsen Jussi Wihonen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tarja Järvinen  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä ja varajäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asia lähetettiin verojaostoon. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asia lähetettiin verojaostoon. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 125/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asia lähetettiin verojaostoon. 

6. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2022. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen KOM(2022) 231 muuttamisesta (REPowerEU:n rahoitus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 62/2022 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 23/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-37868
Puheenjohtajan osittainen kompromissiehdotus: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetusten 2021/1060, 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen ((EU) 2015/1814) muuttamisesta
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40946
U 62/2022 vp VaV 16.09.2022 finanssiasiantuntija Hanna Oraheimo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40556
U 62/2022 vp VaV 16.09.2022 erityisasiantuntija Katja Tuokko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-40555
U 62/2022 vp VaV 16.09.2022 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 7

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • finanssiasiantuntija Hanna Oraheimo valtiovarainministeriöliite
  • erityisasiantuntija Katja Tuokko työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • ympäristöministeriöliite

8. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, yhteisen vararahaston vahvistamisesta jäsenvaltioiden takauksilla ja varauksista eräitä päätöksen N:o 466/2014/EU nojalla taattuja Ukrainaan liittyviä rahoitusvastuita varten sekä päätöksen (EU) 2022/1201 muuttamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 107/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-40354
Draft MFA2 - UA_GA 06.09.2022 Version IV v5.2 CLN
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-40355
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Uk

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

  • finanssineuvos Minna Aaltonen valtiovarainministeriö

Estyneenä poissa oli: 

  • finanssineuvos Minna Nikitin valtiovarainministeriö

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9. Muut asiat

Art 13 -konferenssi Prahassa 10.-11.10.2022. Ilmoitettiin, että valiokunnasta konferenssiin osallistuvat edustajat Ville Vähämäki sekä Janne Sankelo. 

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 20.9.2022 klo 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mari 
Nuutila