Viimeksi julkaistu 27.9.2022 14.13

Pöytäkirja VaVP 46/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Tiistai 27.9.2022 klo 12.00—12.57

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk (pj. 3—5) jäsen Tarja Filatov sd jäsen Timo Heinonen kok jäsen Katja Hänninen vas jäsen Vilhelm Junnila ps jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Riitta Mäkinen sd jäsen Raimo Piirainen sd jäsen Sari Sarkomaa kok jäsen Sami Savio ps jäsen Pia Viitanen sd  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Ville Vähämäki ps  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Markku Eestilä kok  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Eeva-Johanna Eloranta sd varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Mari Holopainen vihr varajäsen Anne Kalmari kesk  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Toimi Kankaanniemi ps varajäsen Jari Leppä kesk varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Veronica Rehn-Kivi varajäsen Janne Sankelo kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Tarja Järvinen  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  tarkastusneuvos Arto Mäkelä  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

Merkittiin, että pj. Koskinen poistui ja vpj. Pirttilahti ryhtyi johtamaan kokousta. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44153
HE 154/2022 vp VaV 27.09.2022 johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44030
HE 154/2022 vp VaV 27.09.2022 veropoliittinen asiantuntija Niko Pankka, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43652
HE 154/2022 vp VaV 27.09.2022 pääekonomisti Patrizio Lainá, STTK ry Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-43944
HE 154/2022 vp VaV 27.09.2022 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-44171
HE 154/2022 vp VaV 27.09.2022 pääekonomisti Pasi Sorjonen, Akava ry Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-44019
HE 154/2022 vp VaV 27.09.2022 pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
F 3
Lisäselvitys EDK-2022-AK-44274
HE 154/2022 vp VaV 27.09.2022 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
G 3

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
  • veropoliittinen asiantuntija Niko Pankka Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
  • pääekonomisti Patrizio Lainá STTK ryliite
  • pääekonomisti Pasi Sorjonen Akava ryliite
  • pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjät ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • valtiovarainministeriöliite

Keskusteltiin budjettikäsittelyn teemoista ja kuultavista asiantuntijoista. 

4. Muut asiat

5. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 30.9.2022 klo 11.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mari 
Nuutila