Pöytäkirja
VaVP
9
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 17.3.2020 klo 12.00—13.58
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk (pj. 8 osittain, 9 ja 10)
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Markus
Lohi
kesk
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
(nimenhuudon jälkeen)
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr
varajäsen
Kalle
Jokinen
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Anne
Kalmari
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 25 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-289189
Komission työohjelma 2020
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287786
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset
Esiteltiin maatalousjaoston päätösehdotus. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 4/2020 vp - U 73/2018 vp 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunta pani asian pöydälle. 
6
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja
EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Liiteasiakirja
COM(2019) 640 final liite
Liiteasiakirja
COM(2019) 640 final
Valiokunta pani asian pöydälle. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja
Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa - investointiohjelma
Liiteasiakirja
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valiokunta pani asian pöydälle. 
8
Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset
Valiokunnan oma asia
O 18/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290746
O 18/2020 vp VaV 17.03.2020 etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290748
O 18/2020 vp VaV 17.03.2020 Executive Director Paavo Virkkunen, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
B 8
Lisäselvitys EDK-2020-AK-290854
O 18/2020 vp VaV 17.03.2020 Executive Director Paavo Virkkunen, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290721
O 18/2020 vp VaV 17.03.2020 ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290745
O 18/2020 vp VaV 17.03.2020 johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-290754
O 18/2020 vp VaV 17.03.2020 hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-290755
O 18/2020 vp VaV 17.03.2020 hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
F 8
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
osastopäällikkö
Hannu
Ijäs
sosiaali- ja terveysministeriö
etuusjohtaja
Anne
Neimala
Kansaneläkelaitos
liite
päämatemaatikko
Tapio
Isolankila
Kansaneläkelaitos
Executive Director
Paavo
Virkkunen
Business Finland Oy
liite
ekonomisti
Petri
Malinen
Suomen Yrittäjät ry
liite
johtaja
Tarja
Myllärinen
Suomen Kuntaliitto
liite
johtaja, kuntatalous
Ilari
Soosalu
Suomen Kuntaliitto
hallintoylilääkäri
Lasse
Lehtonen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
Estyneenä poissa oli: 
Executive Director
Kalle
Kivekäs
Business Finland Oy
Merkittiin, että pj. Koskinen poistui kokouksesta asiantuntijakuulemisen aikana ja vpj. Kiviranta ryhtyi johtamaan kokousta. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Muut asiat
Päätettiin siirtää verojaoston asiantuntijakuuleminen lentoverosta (KAA 1/2020 vp) tiistaina 24.3.2020 klo 10.30 myöhempään ajankohtaan. Uudesta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 24.3.2020 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 13.42