Pöytäkirja
YmVP
1
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Torstai 6.2.2020 klo 10.00—10.48
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
varajäsen
Rami
Lehto
ps
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Maa- ja metsätalousvaliokunnan kanssa yhteisen valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen
Valiokunta päätti kutsua haastateltaviksi perjantaina 7.2.2020 klo 10.00 alkaen seuraavat henkilöt: lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, hallitusneuvos Marika Paavilainen, vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti, esittelijäneuvos Tuire Taina ja hallitusneuvos Maiju Tuominen. 
4
Ilmastovuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2019-AK-280180
Ilmastovuosikertomus 2019
A 4
Vastalause ps.pdf
B 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunnan kannanottoehdotuksen loppuun päätettiin lisätä uusi virke: "ja vahvistaa raportointia siitä, miten toimien toteutus vastaa tiukentuviin tavoitteisiin ja mitä toimia päästökehityksen saaminen toivotulle kehitysuralle edellyttää." 
Ed. Peltokangas esitti ed. Hurun kannattamana, että kertomusta ei tule hyväksyä, vaan että eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin kertomuksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toteuttamiseksi, eikä täten heikennä suomalaisen teollisuuden taikka alkutuottajan-yrittäjän asemaa etenkin liian kunnianhimoisten ilmasto- tai liikenteen päästövähennysvaatimusten johdosta. Ehdotuksesta äänestettiin mietintöluonnosta vastaan. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 9-3. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: ps 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-283137
YmV_2020_matkat_vierailut.pdf
A 5
- Keskusteltiin valiokunnan tulevista matkoista ja vierailuista. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 11.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 7.2.2020 14:24