Pöytäkirja
YmVP
1
2021 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 3.2.2021 klo 9.30—11.15
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346783
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 budjettineuvos Johanna von Knorring-Rosenlew, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346824
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-346825
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346821
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 johtava asiantuntija Outi Haanperä, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346784
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 puheenjohtaja Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346822
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 puheenjohtaja Eeva Furman, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345327
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345279
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Etelä-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345169
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Länsi-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345282
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345322
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345328
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345325
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
M 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345170
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
N 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345171
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
O 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345326
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
P 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345278
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
Q 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345329
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
R 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345365
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
S 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345366
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
T 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
budjettineuvos
Johanna
von Knorring-Rosenlew
valtiovarainministeriö
liite
kansliapäällikkö
Juhani
Damski
ympäristöministeriö
liite
johtava asiantuntija
Outi
Haanperä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
puheenjohtaja
Markku
Ollikainen
Suomen ilmastopaneeli
liite
puheenjohtaja
Eeva
Furman
Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Etelä-Suomen maakuntien liitot
liite
Länsi-Suomen maakuntien liitot
liite
Suomen ympäristökeskus
liite
Luontopaneeli
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Energiateollisuus ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Teknologiateollisuus ry
liite
Climate Leadership Coalition ry
liite
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Suomen Metsästäjäliitto
liite
WWF Suomi
liite
Valiokunta aloitti valmistavan keskustelun. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
4
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-346337
03022021_TrV_lausuntopyyntö muille valiokunnille_10122020.pdf
A 4
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: TrV:n lausuntopyyntö 10.12.2020. 
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: ympäristöministeriö, Lainsäädännön arviointineuvosto, Suomen ympäristökeskus. Pyydetään kirjallinen lausunto: Suomen ilmastopaneeli, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Suomen Metsästäjäliitto. 
5
Toissijaisuusasioiden lista
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. TS 88/2020 vp. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.2.2021 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 3.2.2021 13.46