Pöytäkirja
YmVP
2
2021 vp
Ympäristövaliokunta
Perjantai 5.2.2021 klo 9.30—10.27
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk (1, 2, 3, 4)
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Kai
Mykkänen
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Hussein
al-Taee
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että ed. Hanna Holopaiselle on 4.2.2021 myönnetty vapautus ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. 
4
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-345276
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
A 4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-348149
VNS 6_2020_vp_Eriävä mielipide 1_kok.pdf
B 4
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-348150
VNS 6_2020_vp_Eriävä mielipide 2_ps.pdf
C 4
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Käytiin valmistava keskustelu loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
- Päätettiin lisätä kappaleeseen 13 lisäys ”tai esimerkiksi tekoälyä hyödyntävät ratkaisut” 
- Päätettiin lisätä kappaleen 16 toisen lauseen alkuun ”Esimerkiksi”. 
- Ed. Talvitie ehdotti uuden 3. kappaleen hyväksymistä, jossa katsottaisiin, että turpeen energiakäyttö tulee lopettaa vuoteen 2032 mennessä JTF-rahoituksen tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi. Äänestettäessä ed. Talvitien ehdotuksesta, jota ed. Sirén kannatti, lausuntoluonnos voitti äänin 10-5. 
- Ed. Huru ehdotti kappaleen 15 loppuun lisättäväksi lauseen siitä, että vieraslajien poistaminen suojaa luonnon monimuotoisuutta ja siihen tulee turvata tarvittavat resurssit. Äänestettäessä ed. Hurun ehdotuksesta, jota ed. Peltokangas kannatti, lausuntoluonnos voitti äänin 13-2. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: 1. kok ja 2. ps. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344482
Perusmuistio
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Suomen Tuulivoimayhdistys ry. 
6
Ajankohtaiset asiat
Merkittiin tiedoksi luettelo keväällä 2021 ympäristövaliokunnalle annettavista hallituksen esityksistä. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 9.2.2021 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 5.2.2021 15.25