Pöytäkirja
YmVP
4
2021 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 17.2.2021 klo 9.30—10.30
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
varapuheenjohtaja
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Sheikki
Laakso
ps
jäsen
Niina
Malm
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (9, 10, 11)
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Mari-Leena
Talvitie
kok (9, 10, 11)
jäsen
Ari
Torniainen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
valiokuntaneuvos
Tuire
Taina
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-349129
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Toimenpidealoite romutetun auton korin uusiokäytön mahdollistamisesta harraste- ja kilpailutarkoituksessa
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite katalysaattorivarkauksien ehkäisemisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-337409
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349281
E 146/2020 vp YmV 11.02.2021 neuvotteleva virkamies Jaakko Kuisma, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 6 / esitys
Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.2.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
neuvotteleva virkamies
Jaakko
Kuisma
ympäristöministeriö
liite
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344482
Perusmuistio
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349120
E 160/2020 vp YmV 11.02.2021 erityisasiantuntija Outi Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349121
E 160/2020 vp YmV 11.02.2021 erityisasiantuntija Outi Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 7 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349069
E 160/2020 vp YmV 11.02.2021 neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349070
E 160/2020 vp YmV 11.02.2021 neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
D 7 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349053
E 160/2020 vp YmV 11.02.2021 toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349640
E 160/2020 vp YmV 17.02.2021 toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry Asiantuntijalausunto
F 7 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349469
E 160/2020 vp YmV 11.02.2021 Pori Offshore Constructions Oy Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349470
E 160/2020 vp YmV 11.02.2021 Pori Offshore Constructions Oy Asiantuntijalausunto
H 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Outi
Vilén
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Tiina
Tihlman
ympäristöministeriö
liite
toiminnanjohtaja
Anni
Mikkonen
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Pori Offshore Constructions Oy
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350462
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 erityisasiantuntija Jouni Nissinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350757
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 erityisasiantuntija Jarkko Vesa, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350377
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 erityisasiantuntija Tuuli Ojala, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350574
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 ylitarkastaja Matti Lenkkeri, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350656
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 huoltovarmuusasiantuntija Peter Malmström, Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350625
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 toimitusjohtaja Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb Oy Asiantuntijalausunto
F 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350626
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 toimitusjohtaja Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb Oy Asiantuntijalausunto
G 8 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350627
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 toimitusjohtaja Olli Alanen, ERP Finland ry Asiantuntijalausunto
H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350575
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy / Paristokierrätys Asiantuntijalausunto
I 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350766
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy / Paristokierrätys Asiantuntijalausunto
J 8 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350378
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 toimitusjohtaja Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy Asiantuntijalausunto
K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350658
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 erityisasiantuntija Jari Natunen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
L 8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350901
U 7/2021 vp YmV 17.02.2021 erityisasiantuntija Jari Natunen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
M 8 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350710
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 Akkuryhmä / Kemianteollisuus ry Asiantuntijalausunto
N 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350482
U 7/2021 vp YmV 16.02.2021 Fortum Oyj Asiantuntijalausunto
O 8
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Jouni
Nissinen
ympäristöministeriö
liite
erityisasiantuntija
Jarkko
Vesa
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Tuuli
Ojala
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
ylitarkastaja
Matti
Lenkkeri
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
huoltovarmuusasiantuntija
Peter
Malmström
Teknologiateollisuus ry
liite
toimitusjohtaja
Johanna
Alakerttula
Akkukierrätys Pb Oy
liite
toimitusjohtaja
Olli
Alanen
ERP Finland ry
liite
toimitusjohtaja
Liisa-Marie
Stenbäck
Recser Oy / Paristokierrätys
liite
toimitusjohtaja
Juha
Kenraali
Suomen Autokierrätys Oy
liite
erityisasiantuntija
Jari
Natunen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Akkuryhmä / Kemianteollisuus ry
liite
Fortum Oyj
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Keliber Oy
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
9
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Ennakkokäsittely 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultaviksi: valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry sekä Euroopan parlamentin jäsenet Laura Huhtasaari, Miapetra Kumpula-Natri, Silvia Modig, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Nils Torvalds. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 18.2.2021 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 17.2.2021 13.31