Pöytäkirja
YmVP
5
2021 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 24.2.2021 klo 9.30—10.05
Läsnä
puheenjohtaja
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Petri
Huru
ps
jäsen
Emma
Kari
vihr
jäsen
Mai
Kivelä
vas
jäsen
Johan
Kvarnström
sd
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Saara-Sofia
Sirén
kok
jäsen
Ari
Torniainen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-350168
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)
A 3
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344482
Perusmuistio
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-351377
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta
A 4
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Todettiin, että kutsutaan kuultaviksi ulkoministeriö ja ympäristöministeriö. 
6
Valtioneuvoston selvitys: EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346986
EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350760
E 4/2021 vp YmV 18.02.2021 kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351674
E 4/2021 vp YmV 18.02.2021 erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351685
E 4/2021 vp YmV 18.02.2021 toiminnanjohtaja, edustaen Teknologiateollisuus ry:tä Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry Asiantuntijalausunto
C 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kaivosylitarkastaja
Riikka
Aaltonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
erityisasiantuntija
Sarianne
Tikkanen
ympäristöministeriö
liite
toiminnanjohtaja, edustaen Teknologiateollisuus ry:tä
Pekka
Suomela
Kaivosteollisuus ry
liite
7
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352219
VNS 7/2020 vp YmV 19.02.2021 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353279
VNS 7/2020 vp YmV 24.02.2021 kansainvälisten asioiden neuvos Liisi Klobut, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353285
VNS 7/2020 vp YmV 24.02.2021 erityisasiantuntija Niina Honkasalo, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353283
VNS 7/2020 vp YmV 24.02.2021 johtava asiantuntija Matti Kahra, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353284
VNS 7/2020 vp YmV 24.02.2021 suojelupäällikkö Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
E 7
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
EU-erityisasiantuntija
Johanna
Kentala-Lehtonen
valtioneuvoston kanslia
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansainvälisten asioiden neuvos
Liisi
Klobut
ympäristöministeriö
liite
erityisasiantuntija
Sanna-Helena
Fallenius
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Niina
Honkasalo
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
johtava asiantuntija
Matti
Kahra
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
suojelupäällikkö
Tapani
Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Asiantuntijoiden kuuleminen jatkuu perjantaina 26.2.2021. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-347562
Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351913
E 7/2021 vp YmV 19.02.2021 erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352143
E 7/2021 vp YmV 19.02.2021 erityisasiantuntija Johanna Helkimo, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352033
E 7/2021 vp YmV 19.02.2021 maatalousjohtaja Johan Åberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352005
E 7/2021 vp YmV 19.02.2021 suojelupäällikkö Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
D 8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Juha
Palonen
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Tuuli
Orasmaa
maa- ja metsätalousministeriö
liite
erityisasiantuntija
Johanna
Helkimo
ympäristöministeriö
liite
maatalousjohtaja
Johan
Åberg
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
suojelupäällikkö
Tapani
Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
Asiantuntijoiden kuuleminen jatkuu tiistaina 2.3.2021. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia - Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-347090
Kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia - Euroopan liikenne tulevaisuuden raiteelle
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352981
E 5/2021 vp YmV 23.02.2021 viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352982
E 5/2021 vp YmV 23.02.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
viestintäneuvos
Kristiina
Pietikäinen
liikenne- ja viestintäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Niina
Honkasalo
liikenne- ja viestintäministeriö
kansainvälisten asioiden neuvos
Antti
Paasilehto
liikenne- ja viestintäministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
ympäristöministeriö
liite
10
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
11
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 26.2.2021 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marja
Ekroos
Viimeksi julkaistu 16.3.2021 11.13