Viikkosuunnitelma
Talousvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 6/2020
Viikko 6
Perjantai 7.2.2020 klo 11.00
Omistajaohjaus
Valiokunnan oma asia
Valtioneuvoston selvitys: Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan tiedoksi. 
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
Kansalaisaloite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
johtaja
Kirsi
Levä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Käydään valmistava keskustelu. 
Toimenpidealoite pienten ydinreaktoreiden hyödyntämisen edistämisestä
Toimenpidealoite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
yli-insinööri
Jorma
Aurela
työ- ja elinkeinoministeriö
Päätetään asian jatkokäsittelystä. 
Viikko 7
Tiistai 11.2.2020 klo 12.15
Virtuaalivaluutat
Valiokunnan oma asia
Merkitään selvitys saaduksi ja asian käsittely päättyneeksi.. 
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.00
Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi
Kansalaisaloite
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valtioneuvoston selvitys: CIRR-koron uudistaminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Torstai 13.2.2020 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
neuvotteleva virkamies
Hannu
Koivurinta
valtiovarainministeriö
Käydään valmistava keskustelu. 
Perjantai 14.2.2020 klo 11.00
Viimeksi julkaistu 13.1.2020 14:45