Viikkosuunnitelma
Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2019
Tiistai 10.12.2019 klo 12.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 31 otsikko muutettiin muotoon: "Seuranta ja resurssit". 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat
Valiokunnan oma asia
Palauttaminen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 14.11.2019 turvapaikka-asiassa 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylijohtaja
Jaana
Vuorio
Maahanmuuttovirasto
turvapaikkayksikön johtaja
Antti
Lehtinen
Maahanmuuttovirasto
poliisiylijohtaja
Seppo
Kolehmainen
Poliisihallitus
poliisipäällikkö, poliisikomentaja
Lasse
Aapio
Helsingin poliisilaitos
ohjelmajohtaja
Tobias
van Treeck
IOM Finland
Teema: Palauttaminen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 14.11.2019 turvapaikka-asiassa 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Keskiviikko 11.12.2019 klo 11.15
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen varmistamisesta, että Kroatia soveltaa Schengenin säännöstöä kaikilta osin
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään tiedoksi. 
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat
Valiokunnan oma asia
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Todetaan teeman: "Palauttaminen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 14.11.2019 turvapaikka-asiassa" käsittely päättyneeksi ja että tämän teeman asiantuntijalausunnot ovat julkisia. 
Teema: Palauttaminen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 14.11.2019 turvapaikka-asiassa 
Valtioneuvoston selvitys: EU; OSA; Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa on kuultavana: 
erityisasiantuntija
Ilmari
Uljas
sisäministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Venäjän liittoneuvoston aluekomitean tapaaminen 12.12.2019 klo 10.00
Viimeksi julkaistu 11.12.2019 9.00