Viikkosuunnitelma
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 44/2020
Viikko 45
Tiistai 3.11.2020 klo 10.00
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
erityisasiantuntija
Sari
Vuorinen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 10.10
neuvotteleva virkamies
Katri
Niskanen
sisäministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.20
budjettineuvos
Outi
Luoma-Aho
valtiovarainministeriö
talousjohtaja
Mikko
Staff
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Mikko
Nygård
sosiaali- ja terveysministeriö
finanssineuvos
Minna
Liuttu
sosiaali- ja terveysministeriö
Kansaneläkelaitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
johtaja
Tarja
Myllärinen
Suomen Kuntaliitto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia peruutettiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Vastine (etäkuuleminen 23.10.2020) 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Merituuli
Mähkä
sosiaali- ja terveysministeriö
ylilääkäri
Ritva
Halila
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020: 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 23.10.2020 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
hallitussihteeri
Pekka
Paaermaa
sosiaali- ja terveysministeriö
sisältövastaava
Maria
Kauppinen
Työllisyysrahasto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Verohallinto
KT Kuntatyönantajat
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Akava ry
STTK ry
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
valtiovarainministeriö
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020: 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 23.10.2020 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
johtava lakimies
Sami
Uotinen
Suomen Kuntaliitto
hallintojohtaja
Lauri
Tanner
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
toimialajohtaja
Jari
Petäjä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
kuntayhtymän johtaja
Maire
Ahopelto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Oulun kaupunki
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 23.10.2020: 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja yleisestä asumistuesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 10.00
neuvotteleva virkamies
Kirsi
Terhemaa
sosiaali- ja terveysministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
lakimies
Minka
Hauta-aho
Eläketurvakeskus
toimitusjohtaja
Asko
Nio
Potilasvakuutuskeskus
Sairaanhoitopiirien johtajat ry
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
klo 10.00
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Torstai 5.11.2020 klo 10.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ylitarkastaja
Salla
Kokko
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
edunvalvontapäällikkö
Anne
Perälahti
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
lapsiasiavaltuutettu
Elina
Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
lakimies
Marjut
Vuorela
Vanhustyön keskusliitto ry
päihdeasiamies
Tuula
Sillanpää
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Perjantai 6.11.2020 klo 9.00
Ajankohtaista koronaviruksesta
Valiokunnan oma asia
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Epävirallinen etäkokokous 3.11.2020 klo 10.00, E 452
Epävirallinen etäkokokous 5.11.2020 klo 10.00, E 452
Epävirallinen etäkokokous 6.11.2020 klo 9.00, E 452
Viimeksi julkaistu 28.10.2020 10.04