Viikkosuunnitelma
Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 5/2021
Epävirallinen etäkokous to 4.2.2021 klo 11.45
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Asiantuntija: 
Kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikkö
Anu
Laamanen
ulkoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
sisäministeriö
puolustusministeriö
liikenne- ja viestintäministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen: Hyvinvointialueet, aluejako (sekä voimaanpanolain ensimmäinen jako että hyvinvointialue- ja maakuntajakolain säännökset), hallinnon ja talouden järjestäminen; väliaikaishallinto; Henkilöstön asema, henkilöstö- ja työnantajaedunvalvonta  
Asiantuntijat: 
osastopäällikkö
Kari
Hakari
sosiaali- ja terveysministeriö
hallitusneuvos
Auli
Valli-Lintu
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Erkki
Papunen
valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos
Marja
Isomäki
valtiovarainministeriö
hallitusneuvos
Ilpo
Helismaa
sisäministeriö
Epävirallinen etäkokous pe 5.2.2021 klo 11.15
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Etäkuuleminen 
Asiantuntija: 
eduskunnan oikeusasiamies
Petri
Jääskeläinen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
klo 11.45
johtava asiantuntija
Sami
Pirkkala
valtioneuvoston kanslia
kehittämisjohtaja
Harri
Martikainen
sisäministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
klo 11.45
valtiovarainministeriö
Maahanmuuttovirasto
Poliisihallitus
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
Kriisinhallintakeskus
Suomen Kuntaliitto
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Ammattiliitto Pro ry
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
klo 11.45
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
JPSG:n 8. kokous Lissabonissa (etäkokous) 1.2.2021 klo 15.00
JPSG:n 8. kokous Lissabonissa (etäkokous) 2.2.2021 klo 9.30
Viimeksi julkaistu 2.2.2021 15.10