Viikkosuunnitelma
Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 24/2020
Tiistai 9.6.2020 klo 12.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
professori
Olli
Mäenpää
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 12.45
tulosalueen johtaja
Olli
Snellman
Maahanmuuttovirasto
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Kirjallinen vastine 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
Keskiviikko 10.6.2020 klo 11.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Elina
Isoksela
työ- ja elinkeinoministeriö
johtava asiantuntija
Tanja
Ståhlberg
työ- ja elinkeinoministeriö
valtiovarainministeriö
sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Kuntaliitto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Torstai 11.6.2020 klo 11.45
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Vastine-etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
valtiovarainministeriö
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Käsittelyn pohjana on 27.5.2020 jaettu mietintöluonnos. 
Aloitetaan yleiskeskustelu. 
Perjantai 12.6.2020 klo 11.15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiovarainministeriö
sosiaali- ja terveysministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
liikenne- ja viestintäministeriö
Suomen Kuntaliitto
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Käsittelyn pohjana on 27.5.2020 jaettu mietintöluonnos. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Viimeksi julkaistu 5.6.2020 14.21