Viikkosuunnitelma
Perustuslakivaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 13/2020
Keskiviikko 25.3.2020 klo 9.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Liisa
Huhtala
työ- ja elinkeinoministeriö
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Valiokunta päätti yksimielisesti lisätä kappaleen 6 ensimmäiseen virkkeeseen sanan ”toistaiseksi”. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 15 kolmannen virkkeen kuulumaan seuraavasti: ”Käytettävissä olevan viruksen leviämistä koskevan tiedonkin valossa ehdotetun sääntelyn alueellista soveltamisalaa on kuitenkin perustuslakivaliokunnan mielestä voitava rajata alueellisesti ja ajallisesti.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti poistaa kappaleen 15 viimeisen virkkeen alusta sanat ”Valiokunnan edellyttämä” ja siirtää virkkeen kappaleen 16 viidenneksi virkkeeksi. 
Valiokunta päätti yksimielisesti lisätä kappaleen 16 loppuun kaksi uutta virkettä seuraavasti: ”Valiokunta korostaa valtioneuvoston mahdollisuutta reagoida viruksen leviämiseen nopealla aikataululla. Valiokunta muistuttaa, että välttämättömyysvaatimuksesta johtuen poikkeusolojen päättyessä on voimassa oleva asetus alueellisesta soveltamisalasta kumottava kokonaan tai osittain.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 19 lopun sivulauseen kuulumaan seuraavasti: ”että lailla säädetään sekä 3 a §:n mukaisen kiellon aiheuttamien menetysten kohtuullisesta kompensoimisesta että vaikutuksia lieventävistä järjestelyistä elinkeinonharjoittajille.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa valiokunnan päätösesityksen sanat ”ja alueellisesta rajaamisesta samoin kuin voimassaoloajasta” sanoiksi ”sekä alueellisesta ja ajallisesta rajausmahdollisuudesta”. 
Kokous keskeytettiin kello 11.25 ja sitä jatkettiin kello 11.30. 
Kokous keskeytettiin kello 13.25 ja sitä jatkettiin kello 14.20. 
Kokous keskeytettiin kello 15.00 ja sitä jatkettiin kello 16.00. 
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Muu asia
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian M 4/2020 vp käsittelyyn. 
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 3/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Muu asia
Muu asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Kokous keskeytettiin kello 12.20 ja sitä jatkettiin kello 12.40. 
Torstai 26.3.2020 klo 12.00
Peruutettu kokous
Perjantai 27.3.2020 klo 8.30
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta
Muu asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
lääkintöneuvos
Timo
Keistinen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Eila
Mustonen
sosiaali- ja terveysministeriö
ylilääkäri
Kaisa
Halinen
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Marjukka
Vallimies-Patomäki
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
eduskunnan oikeusasiamies
Petri
Jääskeläinen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Kaarlo
Tuori
professori
Olli
Mäenpää
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunnon määräaika: 27.3.2020 klo 11.00. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
strategiajohtaja
Liisa-Maria
Voipio-Pulkki
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
eduskunnan oikeusasiamies
Petri
Jääskeläinen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
professori
Lasse
Lehtonen
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Mikael
Hidén
professori
Kaarlo
Tuori
professori
Olli
Mäenpää
professori
Sakari
Melander
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Perjantai 27.3.2020 klo 18.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
valtioneuvoston kanslia
professori
Veli-Pekka
Viljanen
professori
Tuomas
Ojanen
professori
Janne
Salminen
Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 17:54