Viikkosuunnitelma
Ulkoasiainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020
Tiistai 31.3.2020 klo 12.00
Ei kokousta
Keskiviikko 1.4.2020 klo 11.00
Ei kokousta
Torstai 2.4.2020 klo 12.00
Valtioneuvoston selvitys: EU/YUTP/EU:n erityisedustajan nimittäminen Belgrad-Pristina-dialogiin ja muihin Länsi-Balkanin alueellisiin kysymyksiin
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, koska muistio sisältää sellaisia OIR-operaation suunnittelua ja turvallisuustilannetta koskevia tietoja, joiden julkinen käsittely voisi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys: Kertomus Suomen valtionhallinnon osallistumisesta kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa vuonna 2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi puolustusvaliokuntaan. 
Valtioneuvoston selvitys: EU:n sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED Irini
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys: EU:n siviilikriisinhallintaoperaation perustaminen Irakiin
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Jatkokirjelmä UTPJ 5/2020 vp - UTP 16/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta neuvoston päätös. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Koronavirus ja vaikutukset kansainväliseen kauppaan ja Suomeen
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Ilkka-Pekka
Similä
ulkoministeriö
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen, Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tekemien kahdenvälisten investointisuojasopimusten irtisanomisesta (Suomen muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa tekemien investointisuojasopimusten irtisanominen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Valiokunnassa on kuultavana: 
kaupallinen neuvos
Maria
Pohjanpalo
ulkoministeriö
Perjantai 3.4.2020 klo 11.00
Ei kokousta
Viimeksi julkaistu 1.4.2020 14:33