Viimeksi julkaistu 24.1.2022 15.45

ViikkosuunnitelmaSosiaali- ja terveysvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 4/2022

Tiistai 25.1.2022 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely.