Viikkosuunnitelma
Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 15/2021
Epävirallinen etäkokous ti 13.4.2021 klo 12.00
Valtiovarainvaliokunta
Epävirallinen etäkokous ke 14.4.2021 klo 10.15
Verojaosto
Epävirallinen etäkokous pe 16.4.2021 klo 10.15
Verojaosto
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
Käydään epävirallista yleiskeskustelua. 
Esitellään lausuntoluonnos. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 
Dieselautojen käyttövoimaveron poisto
Kansalaisaloite
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
Epävirallinen etäkokous pe 16.4.2021 klo 11.30
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Keskustellaan valtiovarainvaliokunnan lausunnon teemoista ja rakenteesta. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkitään tiedoksi kooste pykälämuutosehdotuksista. 
Viimeksi julkaistu 14.4.2021 15.58