Viimeksi julkaistu 30.11.2021 14.39

ViikkosuunnitelmaTarkastusvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 48/2021

Tiistai 30.11.2021 klo 12.30 

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM)vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV)tilinpäätös vuodelta 2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 90/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään antaa lausunto suurelle valiokunnalle./ Päätetään ettei anneta lausuntoa suurelle valiokunnalle. 

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

KertomusK 20/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020

Valtioneuvoston E-selvitysE 118/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen vuosikertomus 2020Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 3/2021 vp
KertomusK 16/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Huoltovarmuuskeskus

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Keskiviikko 1.12.2021 klo 11.30 

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan viranhaku (1.1.2022-31.12.2027)

Valiokunnan oma asiaO 35/2021 vp

Keskustellaan asiasta. 

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

KertomusK 20/2021 vp

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen vuosikertomus 2020Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 3/2021 vp
KertomusK 16/2021 vp

Käsittelyn pohjana on 30.11.2021 jaettu mietintöluonnos. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Torstai 2.12.2021 klo 12.30 

Hallituksen vuosikertomus 2020Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 3/2021 vp
KertomusK 16/2021 vp

Käsittelyn pohjana on pp.kk.vvvv jaettu mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Päätetään yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu.