Viimeksi julkaistu 18.1.2022 12.27

ViikkosuunnitelmaMaa- ja metsätalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 4/2022

Perjantai 28.1.2022 klo 9.00 

Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Valtioneuvoston E-selvitysE 132/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • valtiovarainministeriö
 • maa- ja metsätalousministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • ympäristöministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Luonnonvarakeskus
 • ProAgria Keskusten Liitto ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
 • Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • WWF Suomi
 • Tapio Oy
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Finanssiala ry
 • Energiateollisuus ry
 • Pääomasijoittajat ry
 • Suomen Pankki
 • OP Ryhmä