Viimeksi julkaistu 24.1.2022 12.57

ViikkosuunnitelmaTyöelämä- ja tasa-arvovaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 4/2022

Viikko 4

Tiistai 25.1.2022 klo 11.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 239/2021 vp

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Viikko 5

Torstai 3.2.2022 klo 12.15 

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission ja korkean edustajan tiedonannosta, joka koskee EU:n arktista politiikkaa

Valtioneuvoston E-selvitysE 127/2021 vp

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

  • hallitussihteeri Emmi Äijälä työ- ja elinkeinoministeriö
  • neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala työ- ja elinkeinoministeriö

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

Vaatimus sairaanhoitajien palkkatason nostamiseksi

KansalaisaloiteKAA 1/2021 vp

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

Perjantai 4.2.2022 klo 11.00