Viimeksi julkaistu 8.12.2021 13.42

ViikkosuunnitelmaLakivaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 49/2021

Tiistai 7.12.2021 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 220/2021 vp

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • professori Olli Mäenpää 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 57/2021 vp

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • hallitusneuvos Anne Hartoneva oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2021 vp

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Tiistai 7.12.2021 klo 11.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2021 vp

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin

KansalaisaloiteKAA 5/2021 vp

Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa ja järjestää asiassa julkisen kuulemisen torstaina 17.2.2022 klo 9.30 - 11.30. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 12/2019 vp

Valiokunta päätti yhdistää tämän asian käsittelyn asian KAA 5/2021 vp käsittelyyn. 

Keskiviikko 8.12.2021 klo 9.00 

Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • käräjätuomari Elisa Savolainen Helsingin käräjäoikeus
 • valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Syyttäjälaitos
 • poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen Poliisihallitus
 • rikoskemisti Laura Hintikka keskusrikospoliisi
 • ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä Lounais-Suomen poliisilaitos
 • yksikön esimies Olli Aalto Tulli
 • puheenjohtaja Reeta Kroner Suomen Päihderiippuvaiset ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Helsingin hovioikeus
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Suomen Asianajajaliitto

Torstai 9.12.2021 klo 9.00 

Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp

Asiantuntijat: 

 • mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö Juha-Pekka Strömberg Espoon kaupunki
 • toiminnanjohtaja Janne Paananen Youth Against Drugs ry
 • ylilääkäri Tero Hallikainen Niuvanniemen sairaala
 • apulaisprofessori Tatu Hyttinen 
 • dosentti Silja Kosola 
 • OTT, dosentti Heini Kainulainen Turun yliopisto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • HUS Nuorisopsykiatria
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
 • kehittämisjohtaja Jani Kaasinen Joensuun kaupunki
 • Avominne Oy
 • Kondis ry
 • Suomen kannabisyhdistys ry
 • puheenjohtaja, professori Martti Vastamäki Raittiuden Ystävät ry
 • lääkäri Esti Laaksonen 
 • väitöskirjatutkija Aleksi Hupli Tampereen yliopisto

Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp

Merkitään valiokunnalle jaetuksi: sihteerin muistio. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 57/2021 vp

Merkitään valiokunnalle jaetuksi: sihteerin muistio. 

Perjantai 10.12.2021 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2021 vp
LakialoiteLA 39/2019 vp

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen oikeusministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää oikeusministeriö

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Digi- ja väestötietovirasto