Viimeksi julkaistu 21.1.2022 14.00

ViikkosuunnitelmaYmpäristövaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 5/2022

Keskiviikko 2.2.2022 klo 9.30 

Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Valtioneuvoston E-selvitysE 132/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Milla Kouri valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntija Emma Terämä ympäristöministeriö
 • neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski ympäristöministeriö
 • kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Milja Keskinen maa- ja metsätalousministeriö
 • ohjelmajohtaja Mikko Kurttila Luonnonvarakeskus
 • asiantuntija Juha Roppola Metsäteollisuus ry
 • kestävän rahoituksen asiantuntija Venla Voutilainen Finanssiala ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen ympäristökeskus
 • Suomen ilmastopaneeli
 • Suomen Luontopaneeli
 • Bioenergia ry
 • Kaivosteollisuus ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Pääomasijoittajat ry
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • WWF Suomi

Torstai 3.2.2022 klo 10.00 

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission ja korkean edustajan tiedonannosta, joka koskee EU:n arktista politiikkaa

Valtioneuvoston E-selvitysE 127/2021 vp

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Päätetään asian käsittelystä. 

Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen Bauhaus - Kaunista, kestävää, yhdessä

Valtioneuvoston E-selvitysE 129/2021 vp

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan tiedoksi. 

Merkitään tiedoksi. 

Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Valtioneuvoston E-selvitysE 132/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 71/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • johtava asiantuntija Samuli Miettinen työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Vesa Kahilampi maa- ja metsätalousministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Metsäteollisuus ry
 • Bioenergia ry
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
 • Motiva Oy
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Perjantai 4.2.2022 klo 9.30 

Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijatyöryhmän raporttiin (tuleva taksonomian neljän ympäristötavoitteen delegoitu säädös)

Valtioneuvoston E-selvitysE 132/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Käydään valmistava keskustelu.