Viikkosuunnitelma
Sivistysvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 15/2021
Epävirallinen etäkokous ti 13.4.2021 klo 12.00
Keskiviikko 14.4.2021 klo 11.30
Valtioneuvoston selvitys: EU; Vihreä kirja väestön ikääntymisestä: Sukupolvien välisen solidaarisuuden ja vastuullisuuden edistäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Toimenpidealoite koululiikunnan lisäämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Toimenpidealoite kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisten tulonmenetysten korvaamisesta koronaepidemian aikana
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kehittämispäällikkö
Jarkko
Lahtinen
Suomen Kuntaliitto
valtuuston puheenjohtaja
Tanja
Rantala
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
toiminnanjohtaja
Eila
Seppälä-Vessari
Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry
lakimies
Sonja
Vahtera
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
varhaiskasvatuksen asiantuntija
Merja
Korhonen
Suomen Vanhempainliitto ry
erityisasiantuntija
Minttu
Ilveskivi-Hentilä
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Hyvinvointiala HALI ry
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Opetushallitus
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
KT Kuntatyönantajat
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Mervi
Eskelinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija
Laura
Niemi
opetus- ja kulttuuriministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021: 
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 11.3.2021. 
Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Anssi
Keinänen
Itä-Suomen yliopisto
OTT, tutkimusjohtaja
Jussi
Pajuoja
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
kehittämisneuvos
Kaisa
Tiusanen
oikeusministeriö
lainsäädäntöjohtaja
Susanna
Siitonen
oikeusministeriö
lakimies
Sonja
Vahtera
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Vanhempainliitto ry
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.2021: 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 4.3.2021. 
Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Matti
Lahtinen
Opetushallitus
opetusneuvos
Kristiina
Laitinen
Opetushallitus
kehittämispäällikkö
Johanna
Jahnukainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
kehittämispäällikkö
Irmeli
Myllymäki
Suomen Kuntaliitto
lakimies
Minna
Antila
Suomen Kuntaliitto
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
rehtori
Mirva
Lindström
Yksityiskoulujen Liitto ry
johtaja
Laura
Rissanen
Sivistystyönantajat ry
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Rehtorit ry
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.2.2021: 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
neuvotteleva virkamies
Arja
Ruponen
sosiaali- ja terveysministeriö
yksikön päällikkö, finanssineuvos
Tanja
Rantanen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Timo
Ertola
opetus- ja kulttuuriministeriö
neuvotteleva virkamies
Merja
Niemi
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lakimies
Ira
Hietanen-Tanskanen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
varhaiskasvatuksen asiantuntija
Jaana
Lahdenperä-Laine
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
puheenjohtaja
Mira
Kumpula
Koulukuraattorit ry
puheenjohtaja
Annarilla
Ahtola
Suomen Psykologiliitto ry
puheenjohtaja
Sari
Kokko
Vammaisfoorumi ry
asiantuntija
Reetta
Pietikäinen
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Marja-Kristiina
Lerkkanen
professori
Anna-Maija
Poikkeus
professori (emerita)
Liisa
Keltikangas-Järvinen
professori (emerita)
Lea
Pulkkinen
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puheenjohtaja
Jutta
Vihonen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
puheenjohtaja
Emilia
Uljas
Suomen Lukiolaisten Liitto
puheenjohtaja
Henriikka
Mastokangas
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
tiedottaja, poliittinen asiantuntija
Melina
von Kraemer
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
hyvinvointipolitiikan asiantuntija
Hannele
Kirveskoski
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
sosiaalipolitiikan asiantuntija
Touko
Niinimäki
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 3.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Anssi
Tuominen
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
alueasiamies (Kainuu)
Heikki
Kallunki
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
sivistystoimen johtaja
Harri
Rinta-aho
Espoon kaupunki
strategiajohtaja
Mats
Brandt
Pohjanmaan hyvinvointialue
sivistys- ja kulttuurijohtaja
Mika
Penttilä
OPPIVA-verkosto
opetustoimenjohtaja
Mari
Routti
Lappeenrannan kaupunki
koulupsykologi
Liisa
Vilkko
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
toimintayksikön esimies
Sanna
Imeläinen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Risto
Renkonen
Helsingin yliopisto
vaikuttamisen asiantuntija
Eero
Löytömäki
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntaliitto
Opetushallitus
professori
Risto
Renkonen
Helsingin yliopisto
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
Helsingin yliopisto
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Suomen Vanhempainliitto ry
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kansallisarkisto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
sosiaali- ja terveysministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
Vaasan suomenkielisen perusopetuksen koulupsykologit ja koulukuraattorit
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 10.3.2021, 12.3.2021 ja 19.3.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Marjaana
Larpa
opetus- ja kulttuuriministeriö
asiantuntija
Petra
Heikkinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija
Petteri
Jartti
oikeusministeriö
kehittämispäällikkö
Joonas
Mäkinen
Opetushallitus
puheenjohtaja
Björn
Wallén
Vapaa Sivistystyö ry
toiminnanjohtaja
Tytti
Pantsar
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
erityisasiantuntija
Päivi
Väisänen-Haapanen
Suomen Kuntaliitto
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.3.2021: 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Tuija
Österman
Suomen kesäyliopistot ry.
toiminnanjohtaja
Jaana
Nuottanen
Kansalaisopistojen liitto KoL ry
pääsihteeri
Nina
Luukkainen
Urheiluopistot ry
puheenjohtaja
Marita
Salo
Opintokeskukset ry
toiminnanjohtaja
Henrika
Nordin
Bildningsalliansen rf
erityisasiantuntija
Tuovi
Manninen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Sivistystyönantajat ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Kansallisarkisto
Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
opetus- ja kulttuuriministeriö
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 26.3.2021. 
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentinja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-koordinaattori
Henrik
Ruso
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Kaisu-Maria
Piiroinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
kulttuuriasiainneuvos
Laura
Mäkelä
opetus- ja kulttuuriministeriö
kulttuuriasiainneuvos
Seija
Astala
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian U 65/2018 vp - UJ 51/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Maaret
Suomi
valtioneuvoston kanslia
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
johtaja
Anni
Miettunen
Opetushallitus
lakimies
Laura
Francke
Opetushallitus
lakimies
Minna
Antila
Suomen Kuntaliitto
toimitusjohtaja
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Vapaa Sivistystyö ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
Urheiluopistot ry
Suomen kirjastoseura ry
Suomen Olympiakomitea
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
Forum Artis ry
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Suomen konservatorioliitto ry
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 30.3.2021: 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 31.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtioneuvoston kanslia
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 31.3.2021. 
Asia peruutettiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Ville
Korhonen
valtioneuvoston kanslia
EU-koordinaattori
Henrik
Ruso
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos, yksikön päällikkö
Mikko
Nupponen
Opetushallitus
ylijohtaja
Riitta
Maijala
Suomen Akatemia
johtaja
Paula
Tuovinen
Taiteen edistämiskeskus
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.3.2021: 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
Kaisa
Larjomaa
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
tutkimuspäällikkö
Tuuli
Pitkänen
Nuorisotutkimusseura ry
professori
Johanna
Kantola
professori
Hannu
Itkonen
Jyväskylän yliopisto
toimitusjohtaja
Mikko
Salonen
Suomen Olympiakomitea
edunvalvontajohtaja
Lauri
Kaira
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen Lukiolaisten Liitto
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 6.4.2021. 
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
kulttuuriasiainneuvos
Laura
Mäkelä
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Medialiitto ry
Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Sanoma Media Finland Oy
Suomen elokuvasäätiö sr
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021. 
Valtioneuvoston selvitys: EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
opetusneuvos
Saara
Vihko
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Akatemia
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopanparlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopanatomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa oli kuultavana: 
opetusneuvos
Saara
Vihko
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta kouluissa
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
opetusneuvos
Kristiina
Laitinen
Opetushallitus
lakimies
Laura
Francke
Opetushallitus
puheenjohtaja
Antti
Ikonen
Suomen Rehtorit ry
koulutusasiainpäällikkö
Nina
Lahtinen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
vaikuttamisen asiantuntija
Katja
Asikainen
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
toiminnanjohtaja
Ulla
Siimes
Suomen Vanhempainliitto ry
ylikonstaapeli, turvallisuusasiantuntija
Matti
Hirvonen
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori
Jari
Sinkkonen
professori
Mirjam
Kalland
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 21.10.2020 kello 11.15 pidetyssä epävirallisessa yhteiskokouksessa hallintovaliokunnan kanssa: 
Sivistysvaliokunnan sidosryhmätapaamiset
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puheenjohtaja
Jukka
Heikkilä
Professoriliitto ry
varapuheenjohtaja
Eeva
Moilanen
Professoriliitto ry
toiminnanjohtaja
Tarja
Niemelä
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Petri
Mäntysaari
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Matti
Alatalo
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Jussi
Välimaa
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Juha
Rouvinen
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Johanna
Moisander
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Teija
Laitinen
Professoriliitto ry
valtuuston puheenjohtaja
Jaana
Hallamaa
Professoriliitto ry
viestinnän asiantuntija
Elina
Andersson-Finne
Professoriliitto ry
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Covid-19-pandemian vaikutukset kulttuuritoimijoihin ja tapahtumien järjestäjiin 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Kati
Kuusisto
Tapahtumateollisuus ry
johtaja
Maria
Sahlstedt
Tapahtumateollisuus ry
musiikki- ja tapahtuma-alan yrittäjä
Paula
Vesala
toiminnanjohtaja
Kaisa
Rönkkö
Music Finland ry
toimitusjohtaja
Riku
Kallioniemi
Jääkiekon SM-liiga Oy
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Pasi
Pohjola
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
ylijohtaja
Riitta
Kaivosoja
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja
Esko
Ranto
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.2.2021: 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.2.2021: 
Koronasta johtuvien rajoitusten vaikutus kulttuuri- ja tapahtuma-alaan 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Rosa
Meriläinen
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
pääsihteeri
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
puheenjohtaja
Virpi
Hämeen-Anttila
Forum Artis ry
toiminnanjohtaja
Kai
Amberla
Finland Festivals ry
edunvalvontajohtaja
Lauri
Kaira
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
toiminnanjohtaja
Jenna
Lahtinen
LiveFIN ry
elinkeinonharjoittaja
Jari
Väyliö
ylijohtaja
Riitta
Kaivosoja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.3.2021: 
Taiteilijajärjestöjen tilanne ja exit-suunnitelma 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
muusikko
Angelika
Klas-Fagerlund
muusikko
Jiri
Kuronen
näyttelijä
Krista
Putkonen-Örn
tanssija
Antti
Seppänen
näyttelijä
Anastasia
Trizna
valo- ja videosuunnittelija
Petri
Tuhkanen
toiminnanjohtaja
Kaisa
Rönkkö
Music Finland ry
puheenjohtaja
Virpi
Hämeen-Anttila
Forum Artis ry
ylijohtaja
Riitta
Kaivosoja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.3.2021: 
Erilaiset oppimisvaikeudet ja keinot auttaa 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Sarianna
Reinikainen
Erilaisten Oppijoiden Liitto ry
toiminnanjohtaja
Marja-Sisko
Paloneva
Datero ry
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Erilaisten Oppijoiden Liitto ry
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.3.2021: 
Pahentuneen tautitilanteen vaikutus ylioppilaskirjoituksiin ja valintakokeisiin 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
opetusneuvos
Heikki
Blom
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Ilmari
Hyvönen
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylilääkäri
Otto
Helve
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
pääsihteeri
Tiina
Tähkä
Ylioppilastutkintolautakunta
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Paula
Tuovinen
Taiteen edistämiskeskus
kehittämispäällikkö
Eva-Maria
Hakola
Taiteen edistämiskeskus
hallintopäällikkö
Tiina
Kuoppa
Taiteen edistämiskeskus
viestintäpäällikkö
Laura
Manninen
Taiteen edistämiskeskus
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.3.2021: 
Kulttuurin, urheilun ja tapahtumien exit-suunnitelma 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
valtiosihteeri
Tuomo
Puumala
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021: 
Lasten ja nuorten pahoinvointi ja keinot auttaa 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimialajohtaja
Jari
Petäjä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
lastenpsykiatrian linjajohtaja
Leena
Repokari
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Lasten kuulemisen malli 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava rehtori
Tapio
Lahtero
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
lehtori
Sari
Muhonen
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
lehtori
Inkeri
Sutela
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
johtava asiantuntija
Esa
Iivonen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.3.2021: 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 22.10.2020: 
Lasten kuuleminen osana valiokunnan tiedonsaantia 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
johtava asiantuntija
Esa
Iivonen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Torstai 15.4.2021 klo 12.00
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Käsittelyn pohjana on 14.4.2021 jaettu lausuntoluonnos. 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Käsittelyn pohjana on 14.4.2021 jaettu mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
Epävirallinen etäkokous pe 16.4.2021 klo 11.30
Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijat: 
kansliapäällikkö
Anita
Lehikoinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
neuvotteleva virkamies
Petri
Haltia
opetus- ja kulttuuriministeriö
Viimeksi julkaistu 14.4.2021 16.28