Viimeksi julkaistu 21.12.2021 16.21

ViikkosuunnitelmaSuuri valiokunta Viikkosuunnitelma viikolle 51/2021-2/2022

Viikko 2

Perjantai 14.1.2022 klo 12.00 Virallinen etäkokous 

Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.

Valtioneuvoston selvitys: EU:n avaruuspolitiikka

Valtioneuvoston E-selvitysE 131/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

 

 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2020) 823 final) kyberturvallisuuden korkean tason varmistamiseksi Euroopan unionin alueella ja direktiivin 2016/1148 kumoamisesta (verkko- ja tietoturvadirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 9/2021 vp

Jatkokirjelmä UJ 23/2021 vp - U 9/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 23/2021 vp - U 9/2021 vp. 

Päätetään lähettää tiedoksi perustuslakivaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, puolustusvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmä UJ 23/2021 vp - U 9/2021 vp. 

Itäisen kumppanuuden huippukokous 15.12.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 116/2021 vp

Asiantuntija: 

  • pääministeri Sanna Marin 

avustajanaan: 

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Eurooppa-neuvosto 16.-17.12.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 115/2021 vp

Asiantuntija: 

  • pääministeri Sanna Marin 

avustajanaan: 

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Eurohuippukokous 16.12.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 117/2021 vp

ECOFIN -neuvosto 7.12.2021 ja euroryhmän kokous 6.12.2021, Bryssel

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 108/2021 vp

Asiantuntija: 

  • ministeri Annika Saarikko 

avustajanaan: 

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Euroopan unionin neuvoston kokous 17.-18.1.2022 (Euroryhmä, ECOFIN)

Asiantuntija: 

  • ministeri Annika Saarikko 

avustajanaan: 

Euroopan unionin neuvoston kokous 12.-13.12.2021 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 112/2021 vp

Asiantuntija: 

  • ministeri Jari Leppä 

avustajanaan: 

Merkitään raportti saapuneeksi. 

Raportointi valmis. 

Euroopan unionin neuvoston kokous 17.1.2022 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)

Asiantuntija: 

  • ministeri Jari Leppä 

avustajanaan: 

Euroopan unionin neuvoston kokous 20.-21.1.2022 (Epävirallinen ympäristöministerikokous)

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 

Euroopan unionin neuvoston kokous 21.-22.1.2022 (Epävirallinen energiaministerikokous)

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 

COSAC pj-videokokous 13-14.1.2022