Viimeksi julkaistu 7.12.2022 19.57

ViikkosuunnitelmaValtiovarainvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 49/2022

Keskiviikko 7.12.2022 klo 10.00 Valtiovarainvaliokunta 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan ulkosuhdehallinnon alustavasta ehdotuksesta Euroopan rauhanrahaston kokonaisrahoituskaton nostamiseksi vuosille 2021-2027

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 87/2022 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp

Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Todettiin, että valiokunta otti asiaan ennakollisesti kantaa 2.12.2022, jossa se hyväksyi seuraavan kannanoton: Valtiovarainvaliokunta viittaa asiasta aikaisemmin antamaansa lausuntoon VaVL 12/2021 vp. Kirjelmässä UJ 34/2022 vp esitettyjen täydentävien kantojen osalta valtiovarainvaliokunta toteaa toimialansa puitteissa koskien liitännäisiä budjettiasioita, että sillä ei ole huomautettavaa valtioneuvoston kantaan. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Esiteltiin yleisperusteluja koskeva mietintöluonnos. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Torstai 8.12.2022 klo 8.00 Maatalousjaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Esitellään jaoston mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Torstai 8.12.2022 klo 8.15 Hallinto- ja turvallisuusjaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Esitellään jaoston mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Torstai 8.12.2022 klo 8.30 Verojaosto 

Lakialoite laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa ja verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 69/2022 vp

Kirjallinen lausunto: 

  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2022 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 88/2022 vp

Asiantuntija: 

  • erityisasiantuntija Upi Talsi valtiovarainministeriöliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Jaoston päätösehdotus: Kannanotto. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 89/2022 vp

Asiantuntija: 

  • erityisasiantuntija Upi Talsi valtiovarainministeriöliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Jaoston päätösehdotus: Kannanotto. 

Torstai 8.12.2022 klo 8.30 Työ- ja elinkeinojaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Esitellään jaoston mietintöluonnos. 

Esitellään korjattu mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Torstai 8.12.2022 klo 9.00 Kunta- ja terveysjaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Kirjalliset lausunnot: 

  • ministeri Anna-Maja Henriksson 
  • valtiovarainministeriöliite

Esitellään jaoston mietintöluonnos. 

Pääluokat 25, 28 ja 33. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Torstai 8.12.2022 klo 9.15 Liikennejaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Esitellään jaoston mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Torstai 8.12.2022 klo 9.30 Sivistys- ja tiedejaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Esitellään jaoston mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Torstai 8.12.2022 klo 9.45 Asunto- ja ympäristöjaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Esitellään jaoston mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Torstai 8.12.2022 klo 10.00 Valtiovarainvaliokunta 

Lakialoite laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa ja verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 69/2022 vp

Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2022 vp

Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Esitellään jaostojen mietintöluonnokset. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Perjantai 9.12.2022 klo 9.15 Verojaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Tasapainotus 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 280/2022 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Hallituksen esitys eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 281/2022 vp

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Polttoaineveron alentaminen

KansalaisaloiteKAA 11/2021 vp

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

Perjantai 9.12.2022 klo 10.00 Valtiovarainvaliokunta 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2022 vp

Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Lakialoite laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa ja verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 69/2022 vp

Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely.