Viimeksi julkaistu 27.6.2022 9.03

ViikkosuunnitelmaPuolustusvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 25/2022

Viikko 25

Keskiviikko 22.6.2022 klo 9.30 

Puolustusministeriön raportti puolustustarvikkeiden viennistä 2021

Valiokunnan oma asiaO 37/2022 vp

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: puolustusministeriön muistio 21.6.2022 sekä raportti. 

Merkitään selvitys saaduksi kirjallisella menettelyllä. 

Strategiset suorituskykyhankkeet

Valiokunnan oma asiaO 22/2019 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen puolustusministeriö
  • alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriö
  • johtaja, insinöörikenraalimajuri Kari Renko Puolustusvoimien logistiikkalaitos
  • Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jori Harju 
  • komentajakapteeni Simon Källman Merivoimien esikunta

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asiantuntijakuulemisten osalta. 

Viikko 26

Maanantai 27.6.2022 klo 10.00 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp

Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn päivittäminen

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 19/2022 vp

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Valtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitusyhteistyöstä

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 29/2021 vp

Päätetään, ettei asian UTPJ 24/20221 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Strategiset suorituskykyhankkeet

Valiokunnan oma asiaO 22/2019 vp

Hyväksytään pöytäkirjalausuma. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 36/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • sisäministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käsittelyn pohjana on 23.6.2022 sähköpostilla jaettu mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp

Käsittelyn pohjana on 23.6.2022 sähköpostilla jaettu mietintöluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Tiistai 28.6.2022 klo 8.00 Kokousvaraus

Keskiviikko 29.6.2022 klo 8.00 Kokousvaraus