Viimeksi julkaistu 15.8.2022 15.54

ViikkosuunnitelmaLakivaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 36/2022

Keskiviikko 7.9.2022 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Hallituksen esitysHE 98/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan tiedoksi. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen (EU:n rajoitustoimenpiteiden rikkominen) ja siihen liittyvästä komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 53/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 55/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp

Asia on saapunut lakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Toimenpidealoite kriminaalipolitiikan uudistamisesta

ToimenpidealoiteTPA 72/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Toimenpidealoite lautamiesjärjestelmästä luopumisesta

ToimenpidealoiteTPA 77/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

Torstai 8.9.2022 klo 10.00 

Perjantai 9.9.2022 klo 9.15