Viimeksi julkaistu 2.12.2022 19.18

ViikkosuunnitelmaSuuri valiokunta Viikkosuunnitelma viikolle 49/2022

Keskiviikko 7.12.2022 klo 13.00 

Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.

Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtioneuvoston E-selvitysE 146/2022 vp

Merkitään saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp

Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valtiovarainvaliokunta viittaa asiasta aikaisemmin antamaansa lausuntoon VaVL 12/2021 vp. Kirjelmässä UJ 34/2022 vp esitettyjen täydentävien kantojen osalta valtiovarainvaliokunta toteaa toimialansa puitteissa koskien liitännäisiä budjettiasioita, että sillä ei ole huomautettavaa valtioneuvoston kantaan. 

Asiantuntija: 

  • finanssineuvos Ilari Valjus valtiovarainministeriö

Perjantai 9.12.2022 klo 13.30 

Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.

Euroopan unionin neuvoston kokous 18.11.2022 (Yleisten asioiden neuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 110/2022 vp

Euroopan unionin neuvoston kokous 14.11.2022 (Ulkoasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 111/2022 vp

Euroopan unionin neuvoston kokous 22.11.2022 (yleisten asioiden neuvosto, koheesio)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 112/2022 vp

Euroopan unionin neuvoston kokous 21.11.2022 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 114/2022 vp

Euroopan unionin neuvoston kokous 12.12.2022 (Ulkoasiainneuvosto)

Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 

Euroopan unionin neuvoston kokous 12.-13.12.2022 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)

Euroopan unionin neuvoston kokous 13.12.2022 (Yleisten asioiden neuvosto)