Kirjallinen kysymys
KK
270
2019 vp
Mia
Laiho
kok
ym.
Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen terveystiedon opetuksen vahvistamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Päihteiden käyttö on selkeästi yleisempää ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa verrattuna lukio-opiskelijoihin. Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan 27 % ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista kertoi juovansa itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa, kun taas vastaava osuus lukiolaisista oli 18 %. Myös tupakointi ja nuuskaaminen on yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien keskuudessa: pojista päivittäin tupakoi noin 17 % ja tytöistä noin 21 %. Lukiossa opiskelevissa vastaavat osuudet ovat pojilla 2 % ja tytöillä 3 %. Nuuskaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista käyttää päivittäin jopa 20 % ja tytöistä noin 6 %, kun taas lukiolaisista pojista noin 8 % ja tytöistä alle 2 %. Kannabista puolestaan on kokeillut vähintään kerran lukiolaisista 14 % ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 20 %. 
Terveystietoa opetetaan lukioissa enemmän kuin ammatillisissa oppilaitoksissa. Lukion opetussuunnitelmassa terveystietoa on yhteensä kuuden opintopisteen verran, ja näistä kaksi opintopistettä on pakollisia opintoja. Ammatillisissa oppilaitoksissa terveystietoa on kahden osaamispisteen verran, mutta tämä pitää sisällään myös esimerkiksi liikunnan, joka on lukiossa erillinen oppiaine. Opinto- ja osaamispisteille ei ole annettu tarkkoja vaatimuksia, vaan nämä riippuvat pitkälti opettajasta. Näin ollen terveyteen liittyviä opintoja on lukiossa huomattavasti enemmän tarjolla. Lisäksi niin lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissakin on mahdollista suorittaa opinnot esimerkiksi verkkokursseina opettajasta riippuen. Tällöin opiskelija ei välttämättä saa kaikkea tarpeellista tietoa esimerkiksi päihteiden käytöstä.  
Koska lukiokoulutus on yleissivistävä, pureutuu se laajemmin eri aihealueisiin. Kuitenkin on eriarvoistavaa, että lukiossa opiskelevat saavat laajemmin tietoa terveyteen liittyvistä asioista, etenkin, kun ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ovat jo nyt yliedustettuina päihteiden käyttöön liittyvissä tilastoissa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien terveystiedon opetuksen vahvistamiseksi ja päihteiden käytön vähentämiseksi?  
Helsingissä 25.10.2019 
Mia
Laiho
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Paula
Risikko
kok
Viimeksi julkaistu 25.10.2019 17.53