Viimeksi julkaistu 9.9.2022 15.54

Kirjallinen kysymys KK 459/2022 vp 
Mauri Peltokangas ps 
 
Kirjallinen kysymys kiinteistöverotuksesta tuulivoimalan purkamisen jälkeen

Eduskunnan puhemiehelle

Tuulivoimalassa verotettavaa kiinteistöä ovat voimalan perustukset, torni ja konehuoneen kuori. Kiinteistövero määräytyy näiden kolmen asian investointikustannusten perusteella. Epäselvyyksiä on ollut siinä, miten laki suhtautuu tuulivoimalaa purettaessa siihen, jos tuulivoimalan perustukset peitetään esimerkiksi maa-aineksilla. Joidenkin tulkintojen mukaan kiinteistöveroa täytyy maksaa myös peitetyistä perusteista.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Täytyykö lain tulkinnan mukaan kiinteistöveroa edelleen maksaa tuulivoimalan perustuksista, mikäli ne peitetään maa-aineksilla verhoten? 
Helsingissä 9.9.2022 
Mauri Peltokangas ps