Viimeksi julkaistu 16.9.2022 10.15

Kirjallinen kysymys KK 469/2022 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys koulukyytien järjestämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen koulumatkan ylittäessä viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan kodin ja koulun välistä matkaa. Koulukuljetukset järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kunnat järjestävät koulukuljetuksen vain väestörekisteriin merkityn kodin osoitteeseen.  

Koulukyytien järjestäminen tapahtuu väestörekisterin mukaisen osoitteen perusteella. Monilla suomalaisilla lapsilla on kuitenkin käytännössä kaksi osoitetta, joissa he säännöllisesti asuvat. Usein taustalla on esimerkiksi vanhempien ero. Tilanne, jossa esiopetuksen tai perusopetuksen oppilas asuu kahdessa osoitteessa, aiheuttaa monille suuria käytännön haasteita koulumatkoihin liittyen, koska koulukyyti järjestetään vain väestörekisterissä olevan osoitteen perusteella. Kunnilla ei ole myöskään velvoitetta joustaa tämän käytännön suhteen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa kahdessa eri osoitteessa asuvien lasten ja nuorten koulukyytien sujuvuuden? 
Helsingissä 15.9.2022 
Ritva Elomaa ps 
 
Petri Huru ps 
 
Veijo Niemi ps 
 
Mauri Peltokangas ps 
 
Jari Koskela ps 
 
Rami Lehto ps 
 
Kaisa Juuso ps 
 
Jukka Mäkynen ps 
 
Jouni Kotiaho ps