Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.41

Kirjallinen kysymys KK 835/2020 vp 
Paula Werning sd 
 
Kirjallinen kysymys erityisäitiysrahan tasavertaisista myöntämisperusteista

Eduskunnan puhemiehelle

Kela myöntää erityisäitiysrahan sen mukaan, täyttyvätkö myöntämisedellytykset. Erityisäitiysrahan myöntäminen edellyttää, että esimerkiksi työntekijä altistuu kemiallisille aineille, tarttuvalle taudille, johon myös COVID-19 lasketaan mukaan, säteilylle tai väkivallan uhkalle. 

Myöntämisperusteissa on kuitenkin ilmennyt epätasa-arvoa riippuen siitä, millä paikkakunnalla Kelan viranomainen on asiaa käsitellyt. Epätasa-arvoa on ollut niin eri alojen kuin jopa alojen sisällä. Myöntämisperusteiden soveltamista tulisi tarkastella uudelleen ja lisäksi ensihoitajan ammatissa työskentelevät henkilöt lisätä erityisäitiysrahan piiriin sillä perusteella, että riskejä ei ole huomioitu tarpeeksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo korjata nämä epäkohdat, jotta tasa-arvoinen kohtelu toteutuu jokaisen erityisäitiysrahan hakijan kohdalla, myös ensihoitajien? 
Helsingissä 6.11.2020 
Paula Werning sd