Viimeksi julkaistu 28.9.2021 13.45

Valiokunnan lausunto LiVL 18/2021 vp K 3/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2020

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • osastopäällikkö Juhapekka Ristola 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • yksikön johtaja Pasi Ovaska 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • yksikön johtaja Miikka Rainiala 
  liikenne- ja viestintäministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2020 selostettuja eduskunnan lausumia ja kannanottoja.  

Poistettavat lausumat

(2) Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ja kannanotot ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 

Säilytettävät lausumat

(3) Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 

 • Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta (KAA 1/2017 vpEK 5/2018 vp)  

  Valiokunnan perustelut. Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää lausumaa edelleen tarpeellisena ja on huolissaan lupamenettelyihin, kuten ympäristölupiin, liittyvistä toimintoja koskevista rajoituksista eri lentopaikoilla. Asiantuntijakuulemisessa saadun selvityksen mukaan hallituksen vuosikertomuksessa tarkoitettuja valtionavustuksia saaneiden kenttien ympäristöluvat asettavat rajoituksia sille, kuinka paljon toimintaa kentillä saa olla, ja käytännössä nämä rajoitukset eivät tällä hetkellä mahdollista Malmin kentän toimintojen siirtymistä näille korvaaville kentille. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö tekevät yhteistyötä sekä keskenään että myös niiden toimialaan kuuluvien viranomaisten ja lentopaikkojen kanssa lupaehtojen asettamien ynnä muiden vastaavien ongelmien ratkaisemiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua eduskunnan lausuman tarkoituksen mukaisesti. 

 • Uudet liikkumisvälineet (HE 24/2015 vpEV 110/2015 vp)  

 • Luvanvaraista liikennettä koskevan sääntelyn noudattamisen viranomaisvalvonta (HE 161/2016 vpEV 27/2017 vp

 • Ajokorttilain kokonaisuudistus (HE 146/2017 vpEV 29/2018 vp

 • Uusi tieliikennelaki (HE 180/2017 vpEV 65/2018 vp

 • Moottorikelkkailureittien avaaminen raskaille moottorikelkoille (HE 185/2018 vpEV 172/2018 vp

 • Liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaa koskeva sääntely (HE 299/2018 vpEV 293/2018 vp

 • Oikaisuvaatimus väliaikaiseen ajokieltopäätökseen (HE 91/2019 vpEV 75/2019 vp

 • Tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpano (HE 50/2020 vpEV 68/2020 vp

 • Laajakaistarakentamisen tuki (HE 221/2020 vpEV 195/2020 vp

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 23.9.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Ari Torniainen kesk 
 
jäsen 
Heikki Autto kok 
 
jäsen 
Sandra Bergqvist 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Mirka Soinikoski vihr 
 
jäsen 
Ano Turtiainen vkk 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Jari Ronkainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula