Viimeksi julkaistu 27.9.2021 8.15

Valiokunnan lausunto SiVL 13/2021 vp K 3/2021 vp Sivistysvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2020

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylijohtaja Atte Jääskeläinen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Riitta Kaivosoja 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ylijohtaja Esko Ranto 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • johtaja Tiina Silander 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Kirsi Alila 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • opetusneuvos Tomi Halonen 
  opetus- ja kulttuuriministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen vuosikertomuksen 2020 liitteessä 3 on selostettu toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta. Sivistysvaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2020 selostettuja eduskunnan lausumia ja kannanottoja. 

Poistettavat lausumat ja kannanoton kohdat

Sivistysvaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien ja kannanoton kohtien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ja kannanoton kohdat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi: 

Puuttuvat lausumat

Valiokunta huomauttaa, että nyt käsiteltävänä olevasta hallituksen vuosikertomuksesta puuttuvat oppivelvollisuuden laajentamista (HE 173/2020 vpEV 218/2020 vp) koskevat lausumat 2—22 ja niitä koskevat toimenpideselvitykset. Valiokunta on saanut näitä koskevat lisäselvitykset opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Sivistysvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 21.9.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Paula Risikko kok 
 
varapuheenjohtaja 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Marko Asell sd 
 
jäsen 
Jukka Gustafsson sd 
 
jäsen 
Veronika Honkasalo vas 
 
jäsen 
Emma Kari vihr 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Pasi Kivisaari kesk 
 
jäsen 
Ari Koponen ps 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Pirkka-Pekka Petelius vihr 
 
jäsen 
Sofia Vikman kok 
 
varajäsen 
Sari Multala kok 
 
varajäsen 
Juha Mäenpää ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Maiju Tuominen