Viimeksi julkaistu 5.10.2022 10.24

Valiokunnan lausunto SuVL 12/2022 vp K 2/2022 vp Suuri valiokunta Hallituksen vuosikertomus 2021

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2021 (K 2/2022 vp): Asia on saapunut suureen valiokuntaan lausunnon antamista varten aiheesta suuren valiokunnan lausumat. Lausunnon määräaika: 30.9.2022. Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • apulaisosastopäällikkö, EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen 
    valtioneuvoston kanslia
  • pysyvä edustaja Markku Keinänen 
    Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa
  • pysyvän edustajan sijainen Tuuli-Maaria Aalto 
    Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Suuri valiokunta toteaa, että hallituksen vuosikertomukseen 2021 sisältyy yksi suuren valiokunnan ehdotuksesta hyväksytty kannanotto VNS 7/2020 vp — EK 36/2021 vp (EU-politiikkaa 2021 koskeva selonteko): Eduskunta edellyttää, että valtioneuvostolla on valmiudet ennakollisesti vaikuttaa erityisesti komission tulevien lainsäädäntöaloitteiden sisältöön ja tähän työhön on ohjattava riittävät resurssit. 

Suuren valiokunnan saaman selvityksen mukaan valtioneuvostossa on käynnistetty työ ennakkovaikuttamisen edelleen tehostamiseksi ja suomalaisten EU-rekrytoitumisen edistämiseksi eduskunnan edellyttämällä tavalla. Suuri valiokunta pitää kertomuksessa ja valiokunnalle asiantuntijakuulemisissa esitettyjä toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia tarkoituksenmukaisina ja hyvinä. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä seurata ja jatkuvasti kehittää Suomen EU-vaikuttamistyön puitteita ja vaikuttavuutta kertomuskautta pidemmällä aikavälillä ja katsoo, että lausuma tulee edelleen säilyttää. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Suuri valiokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 28.9.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Satu Hassi vihr 
 
1. varapuheenjohtaja 
Jani Mäkelä ps 
 
2. varapuheenjohtaja 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Eva Biaudet 
 
jäsen 
Ritva Elomaa ps 
 
jäsen 
Sari Essayah kd 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Anne Kalmari kesk 
 
jäsen 
Ville Kaunisto kok 
 
jäsen 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Jouni Ovaska kesk 
 
jäsen 
Lulu Ranne ps 
 
jäsen 
Jussi Saramo vas 
 
jäsen 
Jenna Simula ps 
 
jäsen 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Sinuhe Wallinheimo kok 
 
jäsen 
Anne-Mari Virolainen kok 
 
varajäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
varajäsen 
Anna Kontula vas 
 
varajäsen 
Jari Leppä kesk 
 
varajäsen 
Matias Marttinen kok 
 
varajäsen 
Hussein al-Taee sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Anna Sorto