Viimeksi julkaistu 17.11.2021 10.40

Valiokunnan lausunto UaVL 6/2021 vp K 3/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2020

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp): Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • valtiosihteeri Matti Anttonen 
    ulkoministeriö
  • virkamiessihteeri Niina Nyrhinen 
    ulkoministeriö
  • johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen 
    työ- ja elinkeinoministeriö

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Vuosikertomusmenettely on perustuslain 46 §:n mukainen velvoite, jotta eduskunta saisi tietoa hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä toimenpiteistä, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt.  

Ulkoasiainvaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2020 selostettuja eduskunnan lausumia ja toteaa sen pohjalta seuraavaa:  

Säilytettävät lausumat

Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen (HE 149/ 2017 vp — EK 41/2018 vp)

Eduskunta hyväksyi 16.5.2018 seuraavan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton:  

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää välittömästi kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuo tarvittavat muutosesitykset eduskunnan hyväksyttäväksi niin, että muutokset voidaan saattaa voimaan tällä vaalikaudella.  

Valiokunta toteaa, että valtioneuvosto on ryhtynyt lausuman johdosta toimenpiteisiin kaivoslain uudistamiseksi. Saadun selvityksen mukaan hallituksen esitys asiassa on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvana vuonna viikolla 50. Tätä kirjoitettaessa ei kuitenkaan ole varmuutta valmisteltavana olevan hallituksen esityksen lopullisesta sisällöstä ja laajuudesta eikä sen eduskunnalle antamisen ajankohdasta, joten lausuma on edelleen tarpeellinen ja se tulee säilyttää vuosikertomuksessa.  

Poistettavat lausumat

Ei poistettavia lausumia.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Ulkoasiainvaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 15.9.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Mika Niikko ps 
 
jäsen 
Eva Biaudet 
 
jäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
jäsen 
Kimmo Kiljunen sd 
 
jäsen 
Johannes Koskinen sd 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Tom Packalén ps 
 
jäsen 
Jaana Pelkonen kok 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Jussi Saramo vas 
 
jäsen 
Ville Tavio ps 
 
jäsen 
Matti Vanhanen kesk 
 
jäsen 
Anne-Mari Virolainen kok 
 
varajäsen Ilkka Kanerva kok 
 
varajäsen 
Hussein al-Taee sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tiina Larvala