Viimeksi julkaistu 1.7.2021 13.37

Valiokunnan lausunto YmVL 14/2021 vp K 3/2021 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen vuosikertomus 2020

Tarkastusvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

Asiantuntija

- ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Ympäristövaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2020 käsiteltyjä eduskunnan lausumia. 

Säilytettävät lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavat eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa: 

  • Vesilainsäädännön tarkistaminen ja ympäristöhallinnon resurssit (HE 277/2009 vp — EV 355/2010 vp) 

  • Jätelain muuttaminen (HE 195/2017 vp — EV 42/2018 vp), 2. lausuma 

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa esitetyt toimenpiteet ovat riittäviä: 

  • Asumistuen uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 231/2016 vp — EV 237/2016 vp), 2. lausuma 

  • Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 (VNS 7/2017 vp — EK 4/2018 vp), 4 lausumaa 

  • Ilmastovuosikertomus 2019 (K 17/2019 vp — EK 2/2020 vp) 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Ympäristövaliokunta esittää,

että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.5.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Emma Kari vihr 
 
jäsen 
Mai Kivelä vas 
 
jäsen 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Mauri Peltokangas ps 
 
jäsen 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Ari Torniainen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Ekroos