Valiokunnan mietintö
LiVM
12
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017
JOHDANTO
Vireilletulo
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017 (K 10/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
toimitusjohtaja
Lauri
Kivinen
Yleisradio
puheenjohtaja
Kimmo
Kivelä
Yleisradion hallintoneuvosto
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Yleisradio Oy:n johdolla on tehtävänä vahvistaa riippumattomuutta, kirkastaa journalismin linjauksia ja parantaa johtamista. Tämän lisäksi hallituksen tulee luoda rakenteellista selkeyttä, minkä vuoksi uutis- ja ajankohtaistoiminnan rakenteiden kehittämistä jatketaan. Tämän seurauksena vastaavat toimittajat keskustelevat kuukausipalavereissaan Yleisradio Oy:öön kohdistuvasta journalistisesta painostuksesta. Esille nousseet pari tapausta on käsitelty ja on todettu, ettei niillä ole ollut vaikutusta Yleisradio Oy:n journalismiin tai julkaisupäätöksiin.  
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Yleisradio Oy:n riippumattomuus on Yleisradio Oy:n toiminnan peruspilareita. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että Yleisradio Oy säilyy riippumattomana niin poliittiselta vaikuttamiselta kuin yleisön vaikuttamiselta ja harkitsee itsenäisesti ja kriittisesti saamansa palautetta.  
Valiokunta toteaa, että kestävä, yli vaalikauden kantava rahoitus turvaa Yleisradio Oy:n toiminnan jatkuvuuden muuttuvassa mediaympäristössä. Tämän vuoksi on tärkeää, että rahoituksen jatkuvuus turvataan nykyisellä tasolla ja että yleisradioverosta vapautettujen määrää ei muuteta. Täten voidaan parhaiten turvata Yleisradio Oy:n uskottavuus.  
Suomen mediamarkkinoiden tilanne on muuttumassa sen myötä, että teleoperaattorit ovat osoittaneet kiinnostusta mediasisältöjen jakamista kohtaan. Tämä asettaa myös uusia haasteita Yleisradio Oy:lle. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 10/2018 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 1.6.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 5.6.2018 11.36