Viimeksi julkaistu 28.6.2022 11.36

Valiokunnan mietintö LiVM 7/2022 vp K 6/2022 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

JOHDANTO

Vireilletulo

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021 (K 6/2022 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtaja Arto Satonen 
    Yleisradion hallintoneuvosto
  • toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila 
    Yleisradio

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

(1) Valiokunta korostaa Yleisradion julkisen palvelun velvoitteen merkitystä ja painottaa, että Yleisradion merkitys luotettavan ja ajantasaisen tiedon sekä kotimaisen mediasisällön tuottajana ja jakajana korostuu entisestään poikkeuksellisissa ja epävakaissa olosuhteissa. Valiokunta pitää myös keskeisenä Yleisradion roolia kotimaisen kulttuurin ylläpitämisessä sekä laissa määriteltyjen kieli- yms. vähemmistö- ja erityisryhmien ja muun muassa alueellisten tarpeiden täyttäjänä. 

(2) Kyselytutkimusten perusteella arvioituna tyytyväisyys Yleisradion palveluihin ja luottamus sen toimintaan on kansalaisten keskuudessa varsin korkealla tasolla. Valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että Yleisradio on onnistunut tehtävissään hyvin. Valiokunta pitää myös hyvänä, että Yleisradio on pystynyt mukauttamaan toimintaansa tarpeen mukaan ja vastaamaan sitä koskeviin odotuksiin poikkeuksellisissa olosuhteissa, teknologian kehityksessä ja media-alan toimintaympäristön muutoksissa. 

(3) Valiokunta on jo useamman kerran kiinnittänyt mietinnöissään huomiota siihen, että Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksen eduskuntakäsittelyä helpottaisi, jos kertomus annettaisiin jo aikaisemmassa vaiheessa keväällä. Valiokunta katsoo, että seuraavan kerran Yleisradiosta annetun lain (1380/1993) muutostarpeita arvioitaessa on tarpeen arvioida myös mahdollisuutta antaa hallintoneuvoston kertomus jatkossa eduskunnalle joka toinen vuosi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Liikenne- ja viestintävaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 6/2022 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 9.6.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Suna Kymäläinen sd 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Seppo Eskelinen sd 
 
jäsen 
Janne Heikkinen kok 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Juho Kautto vas 
 
jäsen 
Jari Kinnunen kok 
 
jäsen 
Jouni Kotiaho ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Joonas Könttä kesk 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Jenni Pitko vihr 
 
jäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Juha Perttula