Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.25

Valiokunnan mietintö PeVM 1/2019 vp LJL 1/2019 vp Perustuslakivaliokunta Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)

JOHDANTO

Vireilletulo

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp, LJL 1/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 
    oikeusministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Viitetiedot

Valiokunta on aikaisemmin antanut asiasta mietinnön PeVM 6/2018 vp

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVA EHDOTUS

Lepäämään hyväksytyn Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muutosehdotuksen mukaan kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan Kilpailu‑ ja kuluttajavirastolle kuuluvista tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaisesti.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Vuoden 2018 valtiopäivillä annetussa mietinnössä PeVM 6/2018 vp perustuslakivaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puolsi lakiehdotuksen hyväksymistä. Samoilla perusteilla valiokunta on edelleen sen hyväksymisen kannalla. Valiokunta puoltaa lepäämään hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Perustuslakivaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana lepäämässä olevaan ehdotukseen LJL 1/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.10.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Maria Guzenina sd 
 
jäsen 
Olli Immonen ps 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Liisa Vanhala