Päiväjärjestys
PJ
10
2020 vp
Täysistunto
Torstai 20.2.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 19.2.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 49-51/2019 vp, 1-5/2020 vp. 
3
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kuntaministeri
Sirpa
Paatero
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
4
Sitran hallintoneuvoston vaali
Vaali
VAA 10/2020 vp
Vaaleja
5
Keskustelualoite YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa
Keskustelualoite
Keskustelu
6
Lakialoite laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Marko
Kilpi
kok
ym.
Lähetekeskustelu
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 20.2.2020 12:56