Viimeksi julkaistu 28.9.2022 10.42

Päiväjärjestys PJ 100/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 28.9.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Vaalien toimittaminen

Valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 6 §:n mukaan valtakunnanoikeuteen on valittava edustaja Johannes Koskisen tilalle jäsen ja edustaja Tarja Filatovin tilalle varajäsen toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2023. Täydennysvaalit toimitetaan torstaina 29.9.2022 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 29.9.2022 kello 13. 

3. Talousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 43/2022 vp
Vaaleja

4. Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 44/2022 vp
Vaaleja

5. Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 45/2022 vp
Vaaleja

6. Puolustusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 46/2022 vp
Vaaleja

7. Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 47/2022 vp
Vaaleja

8. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 48/2022 vp
Vaaleja

9. Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 49/2022 vp
Vaaleja

10. Kansliatoimikunnan täydennysvaali

VaaliVAA 50/2022 vp
Vaaleja

11. Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

VälikysymysVK 2/2022 vp
Ainoa käsittely

12. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

13. Seuraava täysistunto