Viimeksi julkaistu 29.9.2022 12.58

Päiväjärjestys PJ 101/2022 vp Täysistunto Torstai 29.9.2022 klo 16.00

1. Nimenhuuto

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto elinkeinoministeri Mika Lintilä kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen 

3. Valtakunnanoikeuden jäsenten täydennysvaali

VaaliVAA 51/2022 vp
Vaaleja

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 184/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 188/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 187/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2022 vp
Yksi käsittely

8. Seuraava täysistunto