Päiväjärjestys
PJ
11
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 21.2.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 20.2.2020 antanut hallituksen esitykset HE 10-14/2020 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 455, 459, 460, 463-468, 470, 471, 473, 476, 479/2019 vp, 4/2020 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
5
Lakialoite laiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Kalle
Jokinen
kok
ym.
Lähetekeskustelu
6
Ilmastovuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy vastalause) 
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 21.2.2020 9:57