Päiväjärjestys
PJ
12
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 25.2.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Ilmastovuosikertomus 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause) 
6
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Essayah
kd
ym.
Lähetekeskustelu
7
Lakialoite laiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Kalle
Jokinen
kok
ym.
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
9
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
10
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
12
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 25.2.2020 10:57