Päiväjärjestys
PJ
30
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 20.3.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.3.2020 ja 20.3.2020 antanut hallituksen esitykset HE 19-24/2020 vp. 
2.2
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 20.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (M 6/2020 vp). 
2.3
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 48, 49, 60, 68, 70, 71, 73–75, 79–84, 86, 88, 89, 91–93, 96, 99–102, 104, 106, 109/2020 vp. 
3
Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 17/2020 vp
Vaaleja
4
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
7
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 20.3.2020 10.57