Päiväjärjestys
PJ
31
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 24.3.2020 klo 14.03
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Muut ilmoitukset
Välikysymys hallituksen turvapaikkapolitiikasta VK 1/2020 vp on peruuntunut allekirjoitusten peruuttamisen vuoksi, ja asian käsittely on päättynyt. 
2.2
U-asiat
Puhemies on 19.3.2020 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 3/2020vp. 
2.3
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 23.3.2020 toimitettu kansalaisaloite KAA 2/2020 vp: Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Muu asia
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
10
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
11
Ilmoituksia
11.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 24.3.2020 antanut hallituksen esityksen HE 25/2020 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
13
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 24.3.2020 19.55