Päiväjärjestys
PJ
33
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 25.3.2020 klo
1
Nimenhuuto
2
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Muu asia
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lähetekeskustelu
(vain lisätalousarvioaloitteiden valiokuntaan lähettäminen) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 21.02