Päiväjärjestys
PJ
34
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 25.3.2020 klo
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lähetekeskustelu
(vain lisätalousarvioaloitteiden valiokuntaan lähettäminen) 
4
Ilmoituksia
4.1
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 25.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta (M 7/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 8/2020 vp). 
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 25.3.2020 22.34