Päiväjärjestys
PJ
35
2020 vp
Täysistunto
Torstai 26.3.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
sisäministeri
Maria
Ohisalo
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
4
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 26.3.2020 15.35